De rechtsgebieden van Advocatenkantoor De Boorder in Den Haag

Neem direct contact op

Advocatenkantoor De Boorder verleent hoofdzakelijk juridische bijstand op de volgende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Advocatenkantoor De Boorder kan u in diverse facetten van het arbeidsrecht bijstaan. Bij de opmaak en beoordeling van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld, of in geval van ontslag en verweer daartegen. Ook op het gebied van ziekte of arbeidsongeschiktheid biedt Advocatenkantoor De Boorder adequate juridische bijstand.

Socialezekerheidsrecht

Op het gebied van sociale zekerheid biedt Advocatenkantoor De Boorder deskundige en betrokken rechtshulp, van het opstellen van een bezwaar- of beroepsschrift tot vertegenwoordiging tijdens de zitting. Ook voor advies inzake het socialezekerheidsrecht kunt u als particulier of bedrijf bij ons advocatenkantoor in Den Haag terecht.

Faillissementsrecht

Bij financiële problemen heeft u als particulier of ondernemer behoefte aan deskundige juridische hulp. Advocatenkantoor De Boorder heeft de noodzakelijke kennis in huis om u ter zake bij te staan. Kwesties waarbij Advocatenkantoor De Boorder u kan helpen zijn onder andere: faillissementen, schuldsanering en surseance van betaling.

Huurrecht

De opmaak van een huurovereenkomst kan de mogelijkheden van u als verhuurder of huurder in grote mate bepalen, ook bij potentiële problemen. Advocatenkantoor De Boorder kan u bijstaan bij zaken omtrent het huurrecht; in geval van wijzigingen van de huurprijs, de beëindiging van de huur, indeplaatsstelling of wanbetaling, bijvoorbeeld.

Personen- en familierecht

Bij een echtscheiding of het verbreken van uw geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst is goede juridische bijstand en advies noodzakelijk. Advocatenkantoor De Boorder in Den Haag kan u bijstaan bij onder meer echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen, ouderlijk gezag en huwelijksvermogensrecht.

Schuldsanering

Wanneer u zoveel betalingsachterstanden of schulden heeft dat u op geen enkele wijze aan uw verplichtingen kan voldoen, kunt u schuldsanering aanvragen. Bij die aanvraag komen echter veel zaken kijken. Advocatenkantoor De Boorder kan u bijstaan om tot het gewenste resultaat te komen.

Strafrecht

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan u zich als burger moet houden. Wanneer u in aanraking komt met het strafrecht kan Advocatenkantoor De Boorder u bijstaan. Afhankelijk van de fase van het strafproces worden alle juridische middelen ingezet om het strafproces op een voor u zo goed mogelijke manier te laten verlopen.

Meer weten over onze rechtsbijstand? Bel Advocatenkantoor De Boorder via 070 - 338 80 27 of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Benoordenhoutseweg 23

2596 BA Den Haag

  070 - 338 80 27